Dame i vinden på toppen, vindmøller i bakgrunnen

På vår vakt må verden endres drastisk

Vi skal bidra til å endre den i riktig retning

Scroll ned

Innen 2050 skal Norge være omstilt til et lavutslippssamfunn. Det vil kreve opp mot 50 TWh i økt produksjon av fornybar energi i Norge.

Trøndelag har blant Europas beste vindforhold, derfor er vår region spesielt godt egnet for lønnsom vindkraftproduksjon.


Vannkraft. Vindkraft. Nye energiløsninger. Vi øker ambisjonsnivået. På vår vakt.

Strømindikator
Kan vi nå klimamålene uten mer fornybar energi?
TrønderEnergi-ansatte i arbeidsklær på Bessakerfjellet.
På vår vakt må verden endres drastisk.
Slik at det blir noe igjen til de som kommer etter.